$x_0$ $\dot x_0$ $\gamma$ $A$ $\omega$

Równanie ruchu dla cząstki w potencjale $x^4/4 - x^2/2$

Równanie ruchu opisujące ruch punktu w potencjale $U(x) = x^4/4 - x^2/2$, z uwzględnieniem tarcia $\gamma v$ oraz siły wymuszającej $A \cos(\omega t)$:
$\ddot{x} = -(x^3 - x) - \gamma v + A \cos(\omega t)$

Jak układ będzie się zachowywał gdy...

  • $x_0 = -0.49$, $\dot x_0 = 0.63$, $\gamma = 0.22$, $A = 0.3$, $\omega = 1$
  • $\gamma = 0.25$, $A = 0.3$, $\omega = 1$