$x_0$ $\dot x_0$ $\gamma$

Baseny przyciągania dla powyższego potencjału

Animacja pokazująca zmianę basenów przyciągania dla potencjału $U(x) = x^4/4 - x^2/2$ na skutek zmiany współczynnika tarcia:
$m \ddot{x} = -U'(x) - \gamma \dot{x}$