$v_0$ $m$ $q$ $L$ $E_y$
$v$ $v_y$ $\theta$

Ruch cząstki w polu elektrycznym poprzecznym

Czas w jakim cząstka przebywa w obszarze pola elektrycznego:

$\tau = \frac{L}{v_x}$

Prędkość poprzeczna uzyskana w tym czasie:

$v_y = \frac{q}{m} E_y \tau$

Kąt $\theta$ jaki tworzy wektor prędkości z osią X:

$\theta = arctg(\frac{v_y}{v_x})$