$v_{x0}$ $v_{y0}$ $m$ $q$ $B_z$ $E_y$
$v$ $v_x$ $v_y$

Ruch cząstki w polu elektrycznym i magnetycznym

Wybieramy wektor pola elektrycznego w kierunku osi Y oraz wektor indukcji magnetycznej w kierunku osi Z (oś prostopadła od płaszczyzny ekranu).

$m \mathbf{\ddot{r}} = q \mathbf{E} + q \mathbf{v} \times \mathbf{B}$

Zgodnie z regułą iloczynu wektorowego i uwzględnieniu kierunku wektora $\mathbf{B}$ dla pola magnetycznego mamy:

$[\mathbf{v} \times \mathbf{B}]_x = v_y B_z$

$[\mathbf{v} \times \mathbf{B}]_y = -v_x B_z$

$[\mathbf{v} \times \mathbf{B}]_z = 0$

Ostatecznie równania ruchu przyjmują postać:

$\ddot{x} = \frac{q}{m} v_y B_z$

$\ddot{y} = \frac{q}{m} \big( E_y - v_x B_z \big)$

Widzimy więc, że przy takich ustawieniach wektorów $\mathbf{E}$ oraz $\mathbf{B}$ cząstka będzie poruszać się tylko w płaszczyźnie XY. Jeśli ruch rozpocznie się bez prędkości początkowych to tor zakreślany przez cząstkę będzie cykloidą.