$a$ $b$ $A$ $B$ $\delta$

Wygląd krzywej

Wygląd krzywej uzależniony jest od stosunku parametrów $\frac{a}{b}$. Gdy wynosi on $1$ to krzywa przyjmuje postać elipsy. Tutaj dwoma szególnymi przypadami jest okrąg dla $\delta = \frac{\pi}{2}$ oraz linia dla $\delta = 0$ i $\delta = \pm\pi$. Krzywa przyjmie kształt paraboli dla $\frac{a}{b} = 2$ oraz $\delta = \frac{\pi}{2}$.