$s$ $ds$
$\theta_0$ $\alpha_0$ $\phi_0$ $h_0$ $v_0$
$v$ $r_{zc}$ $r_{kc}$ Szybkość symulacji
$t [sek]$ $t [dni]$ $r_{zk}$ wolniej normalny szybciej

Równania ruchu dla cząstki

$\ddot{x} = -\frac{GM_z (x - x_z)}{r_z^3} - \frac{GM_k (x - x_k)}{r_k^3}$

$\ddot{y} = -\frac{GM_z (y - y_z)}{r_z^3} - \frac{GM_k (y - y_k)}{r_k^3}$

gdzie

$r_z = \sqrt{(x - x_z)^2 + (y - y_z)^2}$

$r_k = \sqrt{(x - x_k)^2 + (y - y_k)^2}$