Potęgowanie liczb zespolonych

$z^n = |z|^n(cos\phi + isin\phi)^n = |z|^n(cos(n\phi) + isin(n\phi))$