Pierwiastkowanie liczb zespolonych

$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|}\big[cos(\frac{\phi + 2k\pi}{n}) + isin(\frac{\phi + 2k \pi}{n})\big]$