Zadanie 01 - Nierówności - graficznie!

_images/matura2015_r01.png

Poniższy kod poda nam odpowiedź:

Dla bliższego zrozumienia dlaczego, możemy narysować prawą stronę nierówności. Kiedy będzie ona mniejsza od \(10\)?