Zadanie 18 i 19 - o prostopadłości i równoległości prostych

_images/matura2015_p18_19.png

Sa to dwa bardzo podobne zadania dotyczą one wzajemnego położenia prostych na płaszczyżnie. Postąpimy w następujący sposób. Narysujemy sobie każdą z odpowiedzi i spróbujemy wizualnie sprawdzić czy jest poprawnym rozwiązaniem. Z drugiej strony, wypiszemy jawnie postać prostych i spróbujemy „odgadnąć” regułę.

aspect_ratio

Będziemy używać funkcji implicit_plot z opcją acpect_ratio=1. W innym przypadku kąty na rysunkach nie odpowiadały by faktycznym!

Zadanie 18:

Zadanie 19:

Czy z wykonująć powyższy kod możemy sformułować stwierdzenie na temat prostopodłości i równoległości prostych?