Zadanie 11 - pojedynek funkcji kwadratowej z solve

Funkcja kwadratowa określona wzorem \(f(x)=x^2 + x + c\). Jeżeli \(f(3) = 4\) to:

  1. \(f(1)=-6\)
  2. \(f(1)=0\)
  3. \(f(1)=6\)
  4. \(f(1)=18\)

Korzystając z algebry komputerowej mamy wynik od razu:

Pozostaje jeszcze przetłumaczyć f(1).subs(solve(f(3)==4,c)[0]) z Pythona na Polski:

„Podstaw do wyrażenia \(f(1)\) pierwsze rozwiązanie równania \(f(3)=4\), ze względu na \(c\).”

Podpowiedź

W Pythonie numerujemy listy od zera. Oznacza to, że pierwszy element listy l to l[0].