Zadanie 10 - o konstrukcji złożonych poleceń z pomocą metod

Funkcja liniowa określona wzorem \(f(x)=2 x +b\) ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja liniowa \(g(x) = -3x + 4\). Stąd wynika, że

  1. \(b=4\)
  2. \(b=-\frac{3}{2}\)
  3. \(b=-\frac{8}{3}\)
  4. \(b=\frac{3}{4}\)

Korzystając z algebry komputerowej możemy praktycznie w jednej linijce otrzymać wynik:

Co oznacza wyrażenie f.subs(solve(g,x)[0]).solve(b)[0].show()? W bezpośrednim przekładzie z Pythona na Polski:

Podstaw do wyrażenia f pierwsze rozwiązanie równania \(g(x)=0\), rozwiąż ze względu na \(b\) i pokaż ładnie na ekranie pierwsze rozwiązanie.

Informacja

Warto zauważyć, że dla Sage solve(g,x) to jest to samo co solve(g==0,x) oznacza: rozwiąż \(g(x)=0\). Wynikiem rozwiązywania jest zawsze lista, może być pusta jeśli nie ma rozwiązań lub jednoelementowa.

Jak to działa? - metody i funkcje.

Językiem systemu algebry komputerowej Sage jest Python. W Python-ie wszystkie zmienne są objektami i posiadają, prócz danych takich jak np. wartość zmiennej, tak zwane metody. Metodami są funkcje, które wywołujemy taką składnią: nazwa_objektu.funkcja().

Wypróbuj sam działanie metod. Weż na przykład wyrażenie algebraiczne Sage, które jest bardzo złożonym objektem i posiada np. rozmaite metody do manipulacji na wyrażeniach. Na przykład w komórce:

dopisz do statniej liniki:

  1. wyrazenie.show() - pokaże nam ładną postać matematyczną wzoru.
  2. wyrazenie.expand() - rozwinie wzór, spróboj połączyć z poprzednim: wyrażenie.expand().show()
  3. wyrazenie.subs(a==2)

Informacja

W Sage jest system pomocy, spróbuj napisać wyrazenie.expand?. Lista dostępnych metod jest olbrzymia: dir(wyrazenie).

W notatniku (sagenb lub jupyter) działa klawisz uzupełnienia TAB (tabulator) po wyrazenie.