Zadanie 9 - o tym jak technologia @interact pomoże rozwiązać równanie z parametrem

Na wykresie funkcji liniowej określonej wzorem \(f(x)=(m-1)x +3\) leży punkt \(S = (5,-2)\). Zatem:

  1. \(m=-1\)
  2. \(m=0\)
  3. \(m=1\)
  4. \(m=2\)

Korzystając z algebry komputerowej wynik otrzymujemy natychmiast:

Ponieważ mamy do sprawdzenia tylko cztery możliwości można też pokusić się o narysowanie graficznej reprezentacji w każdym z przypadków:

Jak to działa? - @interact

W systemie Sage polecenie to jest niezwykle wygodnym narzędziem do szybkiego tworzenia interaktywnych wykresów lub obliczeń. @interact jest tak zwanym dekoratorem funkcji rysuj. Dekorator uruchamia funkcję rysuj jako argument innej funkcji, która generuje dla nas wygodne przyciski i po ich nacisnięciu wywołuje funkcje rysuj z wybraną wartością parametru.