Zadanie 1 - o graficznym i algebraicznym rozwiązywaniu nierówności

Mamy rozwiązań nierówność: \(-4\le x-1\le4\). Jest to dość proste zadanie, ale możemy zobaczyć czy system algebry komputerowej też sobie z nim poradzi. Wpisujemy i od razu mamy wynik:

… ale czy nie jest on bardziej skomplikowany od zadania?

Możemy przekonać Sage to narysowania obszaru w którym \(x\) spełniają warunek z zadania. Zastosujemy, znacznie ogólniejszą, procedurę region_plot:

== czy =?

We wszystkich językach programowania mamy dwa różne znaki równości. W Pythonie (który jest językiem Sage), mamy

  • = znak przypisania do zmiennej.
  • == znak porówniania logicznego - czy to jest „matematyczne równa się”

Znaki <, >= itp. mają znaczenie takie jak w matematyce.