Wprowadzenie do SAGE’a – problem wspólnego dnia urodzin

Zapoznanie z podstawowymi elementami SAGEa jako środowiska programowania

Zapoznanie z działaniem funkcji: range, len, append, max

Listy to jeden z podstawowych elementów w programowaniu, szczególnie często wykorzystywany przy symulacjach, gdzie iteracyjnie (krok po kroku) wykonujemy pewne obliczenia prowadzące do wyniku końcowego. Niezbędna jest umiejętność tworzenia list, odczytywania ich elementów, odwoływania się do odpowiednich elementów oraz modyfikowania tych list. Lista to pewien uporządkowany zbiór obiektów. Obiektami mogą być liczby (wtedy lista jest wektorem), ale jest to tylko szczególny przypadek listy.

Informacja

Pojedynczy znak = to operator przypisania (podstawienia), w odróżnieniu od podwójnego znaku ==, który służy do porównania (tak jak w zadaniu znajdowania pierwiastków wielomianu używaliśmy == przyrównując wielomian do zera).

Możemy utworzyć nową listę złożoną z liczb korzystając z zapisu [1..9], co tworzy listę kolejnych liczb całkowitych zaczynając od 1 a kończąc na 9.

sage: print("Lista 'a':")
sage: a = [11..19]
sage: print("oto jak wygląda 'a':")
sage: print(a)

Lista 'a':
oto jak wygląda 'a':
[11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]

Informacja

UWAGA!!! Elementy listy są w SAGE’u numerowane od wartości 0!

sage: print("Pierwszy element listy 'a':")
sage: print(a[0])
sage: print("Szósty element listy 'a':")
sage: print(a[5])
sage: print("Ostatni element listy 'a':")
sage: print(a[-1])
sage: print("Przedostatni element listy 'a':")
sage: print(a[-2])
sage: print("Liczba elementów listy 'a':")
sage: print(len(a))

Pierwszy element listy 'a':
11
Szósty element listy 'a':
16
Ostatni element listy 'a':
19
Przedostatni element listy 'a':
18
Liczba elementów listy 'a':
9

W powyższym przykładzie widać jedną z korzyści numerowania list od 0 – można łatwo odwołać się do ostatniego elementu listy przez a[-1].

Operacje na listach. Modyfikowanie listy przez dodawanie (doklejanie) nowych elementów

Wykorzystamy tu również inny, często używany sposób definiowania listy – funkcję range(), np. range(10) tworzy listę kolejnych liczb całkowitych zaczynając od 0 i lista będzie zawierała 10 elementów, czyli ostatnim elementem będzie 9.

Znajdowanie największego elementu listy

sage: print("Maksymalny element listy 'b':")
sage: print(max(b))

Maksymalny element listy 'b':
50

Problem wspólnego dnia urodzin – wykorzystanie pętli for

Załóżmy, że ktoś nam zaproponował grę, w której możemy wygrać 100 zł, jeśli dobrze obstawimy, albo nic nie wygrać, jeśli źle obstawimy (nie możemy niczego przegrać). Zadanie polega na tym, że wchodzimy do pomieszczenia gdzie znajduje się losowo wybrana grupa N osób (liczba N jest nam podana). Naszym zadaniem jest obstawić, czy w tej grupie znajdziemy przynajmniej 2 osoby, które obchodzą swoje urodziny tego samego dnia.

Oczywiście jeśli np. w grupie są zaledwie 4 osoby, to pewnie każdy obstawi, że nie ma w tej grupie osób obchodzących urodziny tego samego dnia (wprawdzie może się zdarzyć, że akurat wśród tych 4 osób takie dwie osoby będą, ale jest to mało prawdopodobna sytuacja, więc bardziej opłaca się obstawić, że ,,NIE”). Z drugiej strony jeśli grupa liczy 366 osób, to zapewne każdy obstawi, że ,,TAK” – w tej grupie przynajmniej 2 osoby obchodzą swoje urodziny tego samego dnia (bo wydaje się to bardzo pradopodobne – niemal pewne). Pytanie gdzie jest granica – ile osób musi liczyć grupa żeby bardziej opłacało się obstawić ,,TAK”, niż ,,NIE”? Innymi słowy od jakiej liczebności grupy zaczyna być bardziej prawdopodobne, że znajdziemy przynajmniej 2 osoby, które obchodzą swoje urodziny tego samego dnia? [prawdopodobieństwo jest zawsze liczbą z przedziału od 0 do 1; prawdopodobieństwo 0,5 oznacza, że szanse wygranej i przegranej rozkładają się po równo, czyli po 50%; postawione pytanie można więc sformułować również tak: od jakiej liczebności grupy prawdopodobieństwo, że znajdziemy w niej przynajmniej 2 osoby, które obchodzą swoje urodziny tego samego dnia, przekracza wartość 0,5?]

Żeby odpowiedzieć na postawione pytanie najpierw rozwiążemy zadanie obliczenia prawdopodobieństwa, że w danej grupie N osób są przynajmniej dwie takie, które obchodzą swoje urodziny tego samego dnia.

Rozwiązanie:

Do danego problemu można podejsć przez obliczenie prawdopodobieństwa zdarzenia przeciwnego, tj. zdarzenia, że w grupie nie ma osób, które obchodzą urodziny tego samego dnia, zaś szukane w zadaniu prawdopodobieństwo będzie dopełnieniem do jedynki otrzymanego wyniku.

Jaka jest więc szansa, że w grupie N osób nie ma takich, które obchodzą urodziny tego samego dnia? Na początek rozważmy ten problem dla małych grup, zaczynając od jednoosobowej. Załóżmy, że rok ma 365 dni (nie rozważamy lat przestępnych).

Jeśli N = 1 (grupa jednoosobowa), to takie prawdopodobieństwo jest równe \(1=\frac{365}{365}\) (zdarzenie pewne).

Jeśli N = 2, to druga osoba, skoro ma mieć urodziny w innym dniu, niż pierwsza osoba, to ma 355 możliwości na 365 (czyli z wyłączeniem dnia urodzin pierwszej osoby). Oznacza to, że prawdopodobieństwo jest równe:

\[\frac{365}{365}\cdot\frac{364}{365}.\]

Jeśli N = 3, to trzecia osoba, skoro ma urodziny w innym dniu niż pierwsza i druga osoba, to (ponieważ dwa dni są już ,,zajęte”) ma 354 możliwości na 365 (czyli wszystkie dni z wyłączeniem dnia urodzin pierwszej oraz drugiej osoby). To jest jednak warunek tylko dla trzeciej osoby, który musi być połączony z warunkiem dla drugiej osoby. Oznacza to, że prawdopodobieństwo jest równe:

\[ \begin{align}\begin{aligned}\frac{365}{365}\cdot\frac{364}{365}\cdot\frac{363}{365}.\\\vdots\end{aligned}\end{align} \]

Jeśli grupa liczy N osób, to prawdopodobieństwo, że w grupie nie ma osób, które obchodzą urodziny tego samego dnia jest równe:

\[\frac{365}{365}\cdot\frac{364}{365}\cdot\frac{363}{365}\cdot\ldots\cdot\frac{365-(N-1)}{365}.\]

To były obliczenia dla zdarzenia przeciwnego niż to, które nas interesuje. Oznacza to, że prawdopodobieństwo, że w danej grupie N osób są przynajmniej dwie takie, które obchodzą swoje urodziny tego samego dnia jest równe:

\[1-\frac{365}{365}\cdot\frac{364}{365}\cdot\frac{363}{365}\cdot\ldots\cdot\frac{365-(N-1)}{365}.\]

Policzmy to prawdopodobieństwo dla N = 5 osób:

sage: print(1-365/365*364/365*363/365*362/365*361/365)
sage: print(n(1-365/365*364/365*363/365*362/365*361/365, digits=3))

481626601/17748900625
0.0271

Widzimy, że zgodnie z intuicją, dla pięcioosobowej grupy prawdopodobieństwo, że w takiej grupie osób są przynajmniej dwie osoby, które obchodzą swoje urodziny tego samego dnia jest bardzo małe – około 2,7%.

Gdybyśmy chcieli policzyć to prawdopodobieństwo dla większej grupy np. N =40, to mamy do ,,wklepania” w SAGE’a bardzo długie wyrażenie algebraiczne (wiele ułamków). Lepiej wykorzystać pętlę.

Informacja

UWAGA! Bardzo ważny sposób zapisu pętli. W SAGE’u bardzo istotne są wcięcia!!! (Wcięcia decydują gdzie pętla się kończy – to wymusza dyscyplinę zapisu kodu)

sage: p_przeciwne=1
sage: for i in range(40):
...    p_przeciwne *= (365-i)/365
...
sage: print("Prawdopodobieństwo, że w danej grupie N=40 osób są przynajmniej dwie takie,
...     które obchodzą swoje urodziny tego samego dnia jest równe:")
sage: print(n(1-p_przeciwne, digits=3))

Prawdopodobieństwo, że w danej grupie N=40 osób są przynajmniej dwie takie,
które obchodzą swoje urodziny tego samego dnia jest równe:
0.891

Tu pierwsze zaskoczenie – dla grupy czterdziestoosobowej prawdopodobieństwo, że znajdziemy przynajmniej dwie osoby, które obchodzą swoje urodziny tego samego dnia jest bardzo duże – równe ponad 89%, czyli w grupie 40 osobowej zdecydowanie bardziej opłaca się obstawiać na ,,TAK”.

Zapiszmy powyższe obliczenia w postaci naszej własnej funkcji

Informacja

UWAGA! Przy definiowaniu własnych funkcji również bardzo ważne są wcięcia!

Teraz możemy zgrabnie wykorzystać zdefiniowaną funkcję p_wspolnych_urodzin, żeby zobaczyć jak zmienia się to prawdopodobieństwo, kiedy liczba osób w grupie rośnie:

sage: for k in range(101):
sage: print(k, n(p_wspolnych_urodzin(k), digits=4))

  (0, 0.0000)
  (1, 0.0000)
  (2, 0.002740)
  (3, 0.008204)
  (4, 0.01636)
  (5, 0.02714)
  (6, 0.04046)
  (7, 0.05624)
  (8, 0.07434)
  (9, 0.09462)
  (10, 0.1169)
  (11, 0.1411)
  (12, 0.1670)
  (13, 0.1944)
  (14, 0.2231)
  (15, 0.2529)
  (16, 0.2836)
  (17, 0.3150)
  (18, 0.3469)
  (19, 0.3791)
  (20, 0.4114)
  (21, 0.4437)
  (22, 0.4757)
  (23, 0.5073)
  (24, 0.5383)
  (25, 0.5687)
  (26, 0.5982)
  (27, 0.6269)
  (28, 0.6545)
  (29, 0.6810)
  (30, 0.7063)
  (31, 0.7305)
  (32, 0.7533)
  (33, 0.7750)
  (34, 0.7953)
  (35, 0.8144)
  (36, 0.8322)
  (37, 0.8487)
  (38, 0.8641)
  (39, 0.8782)
  (40, 0.8912)
  (41, 0.9032)
  (42, 0.9140)
  (43, 0.9239)
  (44, 0.9329)
  (45, 0.9410)
  (46, 0.9482)
  (47, 0.9548)
  (48, 0.9606)
  (49, 0.9658)
  (50, 0.9704)
  (51, 0.9744)
  (52, 0.9780)
  (53, 0.9811)
  (54, 0.9839)
  (55, 0.9863)
  (56, 0.9883)
  (57, 0.9901)
  (58, 0.9917)
  (59, 0.9930)
  (60, 0.9941)
  (61, 0.9951)
  (62, 0.9959)
  (63, 0.9966)
  (64, 0.9972)
  (65, 0.9977)
  (66, 0.9981)
  (67, 0.9984)
  (68, 0.9987)
  (69, 0.9990)
  (70, 0.9992)
  (71, 0.9993)
  (72, 0.9995)
  (73, 0.9996)
  (74, 0.9996)
  (75, 0.9997)
  (76, 0.9998)
  (77, 0.9998)
  (78, 0.9999)
  (79, 0.9999)
  (80, 0.9999)
  (81, 0.9999)
  (82, 0.9999)
  (83, 1.000)
  (84, 1.000)
  (85, 1.000)
  (86, 1.000)
  (87, 1.000)
  (88, 1.000)
  (89, 1.000)
  (90, 1.000)
  (91, 1.000)
  (92, 1.000)
  (93, 1.000)
  (94, 1.000)
  (95, 1.000)
  (96, 1.000)
  (97, 1.000)
  (98, 1.000)
  (99, 1.000)
  (100, 1.000)

Otrzymane wyniki możemy również przedstawić na wykresie punktowym:

sage: l_osob = 101
sage: p_dla_N = range(l_osob)
sage: for n in range(l_osob):
...    p_dla_N[n] = p_wspolnych_urodzin(n)
sage: scatter_plot(zip(range(l_osob), p_dla_N), marker='.', facecolor='blue')
_images/cell_21_sage01.png

Wypiszmy tylko te przypadki, kiedy grupa jest na tyle mała, że bardziej prawdopodobne jest, że nie spotkamy dwóch osób obchodzących urodziny tego samego dnia, niż że takie osoby w grupie są (wykorzystamy inny rodzaj pętli – pętlę while):

Widać, że już począwszy od grupy liczącej 23 osoby bardziej prawdopodobne jest to, że natrafimy na przynajmniej dwie osoby, które obchodzą swoje urodziny tego samego dnia, niż że takich osób nie znajdziemy. Nie oznacza to gwarancji wygranej, ale każdy racjonalnie myślący człowiek będzie obstawiał bardziej prawdopodobny wynik. Zaskakujące jest, że ta wartość graniczna to zaledwie 23 osoby a przy grupie liczącej 83 osoby jest niemal pewne, że natrafimy na przynajmniej dwie osoby, które obchodzą swoje urodziny tego samego dnia.

Instrukcje warunkowe

Na zakończenie tej części przedstawmy jeszcze inny ważny element programowania – instrukcje warunkowe, czyli jak należy w SAGEu zapisać kod, jeśli to, co chcemy dalej zrobić (obliczyć lub wypisać), zależy od spełnienia pewnych warunków.

Dla zilustrowania tej sytuacji napiszemy krótki kod programu, który mając listę osób oraz informacje o ich roku urodzenia, będzie wypisywał, czy dana osoba jest pełnoletnia, czy nie.

W poniższym kodzie wykorzystano również ciekawą funkcję zip, która działa na dwóch listach tak, jak zamek błyskawiczny spinający/łączący odpowiadające sobie elementy w każdej z list. W ten sposób stworzono nową listę nazwaną dane. Elementami listy dane są także listy (dwuelementowe), składające się z imienia oraz roku urodzenia. Oznacza to, że dane to pewna struktora złożona – lista list. Odwołanie np. do roku urodzenia trzeciej osoby odbywa się przez wpisanie dane[2][1]. W tym zapisie dane[2] oznacza, że interesuje nas trzeci element listy dane [pamiętamy, że elementy listy numerowane są od zera dlatego 2 oznacza trzeci element], ale trzeci element listy dane, czyli dane[2] jest dwuelementową listą składającą się z imienia – które możemy ,,wyłuskać” przez dane[2][0] oraz roku urodzenia – dane[2][1]).

Podobnie jak dla pętli for albo pętli while pisząc instrukcję warunkową bardzo ważny jest dwukropek w odpowiednim miejscu oraz wcięcie akapitowe wyznaczające jaki fragment kodu, tj. ile linii kodu ma być wykonane jeśli warunek jest spełniony. Schemat zapisu instrukcji warunkowej jest następujący:

sage: if warunek:
sage:    wykonaj to co tu jest napisane, jeśli *warunek* jest spełniony
sage:    wykonaj to co tu jest napisane, jeśli *warunek* jest spełniony
sage:    wykonaj to co tu jest napisane, jeśli *warunek* jest spełniony

Możemy się również posługiwać nieco bardziej rozbudowaną wersją instrukcji warunkowej, która pozwala oprogramować również przypadek kiedy warunek nie jest spełniony (instrukcja if - else). Schemat takiej instrukcji jest następujący:

sage: if warunek:
sage:    wykonaj to co tu jest napisane, jeśli *warunek* jest spełniony
sage: else:
sage:    wykonaj to co tu jest napisane, jeśli *warunek* nie jest spełniony

Oto przykład ilustrujący wykorzystanie instrukcji warunkowej:

W ten sposób omówiliśmy podstawowe elementy SAGEa jako środowiska do programowania (takie abecadło). Możemy teraz nieco rozwinąć skrzydła. Zajrzyjcie do pozostałych opublikowanych materiałów, a przede wszystkim zachęcamy – spróbujcie modyfikować/testować kody programów i podejmijcie próby pisania własnych! Życzymy dobrej zabawy!