Wprowadzenie do SAGE’a – matematyka bez bólu, obliczenia, wykresy

Wprowadzenie do obliczeń w systemie SAGE

William Stein William Stein

SAGE jest dosyć młodym przedsięwzięciem – został udostępniony w 2005 roku. Głównym twórcą tego pakietu jest dr William Stein (na zdjęciu obok) z University of Washington w Seattle.

SAGE to pakiet darmowy i w pełni otwarty nie tylko pod względem kodu, ale i metodologii rozwoju. SAGE nie wyważa otwartych drzwi – korzysta pełnymi garściami z tego, co ktoś już kiedyś dobrze wymyślił i co się sprawdziło. Pakiet nie bazuje na własnym języku, lecz wykorzystuje język programowania Python. Jest to język stosunkowo prosty i umożliwiający wykonywanie działań symbolicznych. Możliwe jest jednak używanie wielu innych języków, które można łączyć.

My będziemy pracować w notatniku SAGE’a, czyli w wygodnym środowisku o określonych elementach graficznych ułatwiających programowanie.

Komunikacja z pakietem obejmuje 3 typy komórek:

 1. Komórki wejścia (gdzie wpisujemy nasze komendy, które SAGE będzie wykonywał); żeby otworzyć taką nową komórkę wystarczy przesunąć kursor myszki w odpowiednie miejsce i kliknąć kiedy na ekranie pojawi się długi, poziomy niebieski pasek;
 2. Komórki wyjścia (gdzie SAGE umieszcza rezultaty wykonania naszych poleceń); żeby nakazać SAGE’owi wykonanie naszych komend/poleceń, należy kliknąć w przycisk Wykonaj, znajdujący się pod komórką wejścia, lub użyć skrótu klawiszowego SHIFT + ENTER (przy czym kursor musi znajdować się wewnątrz komórki do wykonania);
 3. Komórki tekstowe zawierające komentarze (takie jak ten), notatki, uwagi itp.; żeby otworzyć komórkę tekstową należy w wybranym miejscu ruchem kursora myszki wymusić pojawienie się wspomnianego niebieskiego paska, lecz w porównaniu do tworzenia nowej komórki wejścia należy przed kliknięciem w pasek nacisnąć i przytrzymać SHIFT;

Dodatkowe komentarze w kodzie (w komórkach wejścia) możemy umieszczać za znakiem #.

Zapoznanie ze sposobami realizowania podstawowych operacji algebraicznych

Rozpocznijmy przygodę z SAGEm!

Otwieramy w notatniku SAGE’a nowy arkusz i nadajemy mu jakąś własną nazwę.

SAGE jako kalkulator (na początek)

W okienku wejścia wpisujemy działanie do wykonania, np.:

sage:  23 + 12

Jako wynik otrzymujemy oczywiście:

25

Spróbujmy jednak czegoś nieco bardziej wymagającego niż dodawanie:

sage:  38/12
19/6

Od razu zwracamy uwagę, że SAGE nie zachowuje się jak zwyczajny kalkulator, gdyż podał dokładną wartość będącą wynikiem dzielenia.

Informacja

UWAGA! SAGE ma wysokie standardy i nie zaokrągla, jeśli tylko nie jest mu to polecone, np.:

sage:  1/9+5/12
19/36

Widać, że SAGE wykonuje obliczenia dokładnie – sprowadzając do wspólnego mianownika i wypisując wynik w możliwie najprostszej postaci (po skróceniu).

Żeby SAGE pokazał nam przybliżoną wartość w zapisie dziesiętnym, trzeba o to poprosić [używamy odpowiedniej funkcji – tu funkcji n(...), która jest odpowiedzialna za obliczenia numeryczne]:

sage:  n(1/9+5/12)
0.527777777777778

Możemy SAGE’a zapytać ile dokładnie jest równe \(\pi\), a przy okazji zapytajmy również, jaka jest wartość \(\pi\) z dokładnością do 30 cyfr znaczących. Należy zwrócić uwagę, że SAGE wypisuje wynik tylko ostatniej operacji, jeśli kod poleceń zawiera więcej niż jedną linijkę (SAGE wykona wszystkie polecenia, ale domyślnie wypisze wynik tylko ostatniej). Żeby wymusić wypisanie wyników pośrednich należy użyć funkcji print lub show:

W odpowiedzi SAGE nas poinformował, że dokładna wartość \(\pi\) jest równa \(\pi\) :) [trudno go za to winić – w końcu ma rację].

Możemy, korzystając ze znanych SAGE’owi stałych, policzyć dokładne wartości funkcji trygonometrycznych:

sage:  print(cos(pi))
sage:  print(sin(pi/3))
-1
1/2*sqrt(3)

W odpowiedzi na prośbę o obliczenie \(\sin\frac{\pi}{3}\) SAGE podał wynik dokładny równy \(\frac{\sqrt{3}}{2}\). Dowiedzieliśmy się przy okazji, że pierwiastek kwadratowy realizuje funkcja o nazwie sqrt. Spróbujmy policzyć wartość jakiegoś pierwiastka kwadratowego:

sage:  print(sqrt(32))
sage:  print(n(sqrt(32), digits=6))
4*sqrt(2)
5.65685

Kolejny raz przekonaliśmy się, że SAGE podaje dokładne wyniki (upraszaczając o ile tylko to możliwe: \(\sqrt{32}=4 \, \sqrt{2}\)).

Informacja

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje nt. działania różnych funkcji w SAGE’u (aby skorzystać z pomocy) wystarczy wpisać nazwę funkcji i znak zapytania

sage:  sqrt?

File: /usr/lib/sagemath/local/lib/python2.7/site-packages/sage/functions/other.py

Type: <type ‘function’>

Definition: sqrt(x, *args, **kwds)

Docstring:

INPUT:

x - a number
prec - integer (default: None): if None, returns an exact square root; otherwise returns a numerical square root if necessary, to the given bits of precision.
extend - bool (default: True); this is a place holder, and is always ignored or passed to the sqrt function for x, since in the symbolic ring everything has a square root.
all - bool (default: False); if True, return all square roots of self, instead of just one.
EXAMPLES:

sage: sqrt(-1)
I
sage: sqrt(2)
sqrt(2)
sage: sqrt(2)^2
2
sage: sqrt(4)
2
sage: sqrt(4,all=True)
[2, -2]
sage: sqrt(x^2)
sqrt(x^2)
sage: sqrt(2).n()
1.41421356237310
To prevent automatic evaluation, one can use the hold parameter after coercing to the symbolic ring:

sage: sqrt(SR(4),hold=True)
sqrt(4)
sage: sqrt(4,hold=True)
Traceback (click to the left of this block for traceback)
...

Przy okazji dowiedzieliśmy się z przykładów z dokumentacji, że SAGE potrafi również liczyć pierwiastki z liczb ujemnych, co jest kolejnym elementem wychodzącym poza standardy zwykłych kalkulatorów. Żeby zrozumieć wynik pierwiastkowania liczb ujemnych trzeba znać pojęcie liczb zespolonych, jednak nie czas i miejsce, żeby wyjaśniać, czym one są. Liczby zespolone są na ogół omawiane w pierwszym semestrze studiów, ale nie jest zabronione poszukanie informacji i zapoznanie się z liczbami zespolonymi wcześniej, jeśli tylko ktoś ma ochotę…

Przedstawmy jeszcze tylko dwa inne użyteczne działania na liczbach – potęgowanie oraz dzielenie z resztą:

sage:  print(2^3)
sage:  print(13%5)
8
3

Oprócz działań na liczbach możemy wykonywać operacje porównania (operacje logiczne):

sage:  print(2 == 5)
sage:  print(2 < 5)
sage:  print(5 != 10/3)
sage:  print(6/7 <= 14/17)
False
True
True
False

SAGE jako narzędzie do operacji na funkcjach, w tym do rysowania wykresów funkcji

Wykorzystamy tu bardzo ważną cechę SAGE’a, który świetnie radzi sobie z zapisem symbolicznym, przez co możemy się nim posługiwać bardzo podobnie, jak to robimy rozwiązując problemy matematyczne na kartce papieru. Na przykład zdefiniowanie funkcji odbywa się niemal tak samo jak na tablicy w szkole (należy jednak pamiętać, że każde mnożenie trzeba zaznaczyć symbolem «*»):

sage:  f(x) = -2*x^2-11*x+6
sage:  plot(f(x), (x,-10,10))
_images/cell_71_sage01.png

Z wykresu widać mniej więcej jakie są miejsca zerowe tego wielomianu, ale na pytanie jak rozwiązać analityczne równanie kwadratowe z wykorzystaniem SAGE’a odpowiemy w dalszej części.

Możemy rysować wykresy nie tylko dla funkcji elementarnych, ale również dla bardziej skomplikowanych funkcji, np.:

sage:  f(x) = x^2 * cos(x)
sage:  plot(f(x), (x,-100,100), figsize=5)
_images/cell_45_sage01.png

Alternatywny sposób wywołania wykresu funkcji:

sage:  f(x).plot(-5, 5, figsize=5)

Informacja

Możemy w łatwy sposób zamieścić wykresy kilku funkcji na jednym rysunku. W SAGE’u realizuje się to w bardzo intuicyjny sposób – poprzez dodawanie wykresów do siebie (dodawanie ,,plot’ów”).

Jednocześnie możemy się zastanownić co jeszcze możemy zrobić ze zdefiniowaną funkcją? Można podejrzeć możliwości pisząc f. i naciskając klawisz TAB. Na przykład możemy policzyć pochodną funkcji f (Ups! ale ze szkoły średniej został wycofany rachunek różniczkowy, więc chyba jeszcze nie wiecie, co to jest pochodna… No nic, ale wiedzcie, że SAGE potafi je liczyć). To może się przydać w przyszłości.

Przy okazji zaprezentowano różnice między sposobami wypisywania (formatowaniem) wyniku przez print oraz show.

Mała próbka tworzenia wykresów 3D:

sage:  var('x,y')
sage:  plot3d(2^(-(x^2+y^2))*cos(x^2+y^2), (x,-pi,pi), (y,-pi,pi), figsize=5)
_images/sage0-size500_jmol.png

SAGE jako ,,maszynka” do rozwiązywania zadań (sprawdzania wyników)

Można łatwo rozwiązać równanie lub układ równań:

sage:  rownanie = -2*x^2-11*x+6==0
sage:  show(rownanie)
sage:  rozwiazanie = solve(rownanie, x)
sage:  print("Rozwiązania powyższego równiania:")
sage:  show(rozwiazanie)
\[ \begin{align}\begin{aligned}-2 \, x^{2} - 11 \, x + 6 = 0\\\text{Rozwiązania powyższego równiania:}\\\left[x = \left(-6\right), x = \left(\frac{1}{2}\right)\right]\end{aligned}\end{align} \]

Gdyby ktoś zapomniał jak wygladają wzory na rozwiązania równania kwadratowego, to możemy poprosić SAGE’a o symboliczne rozwiązanie równiania kwadratowego w ogólnej postaci:

sage:  var('x,a,b,c')
sage:  rownanie = a*x^2+b*x+c==0
sage:  show(rownanie)
sage:  rozwiazanie = solve(rownanie, x)
sage:  print("Rozwiązania powyższego równiania:")
sage:  show(rozwiazanie)
\[ \begin{align}\begin{aligned}a \, x^{2} + b \, x + c = 0\\\text{Rozwiązania powyższego równiania:}\\\left[x = -\frac{b + \sqrt{-4 \, a c + b^{2}}}{2 \, a}, x = -\frac{b - \sqrt{-4 \, a c + b^{2}}}{2 \, a}\right]\end{aligned}\end{align} \]

Podkreślić należy, że powyższe wzory, to nie są informacje wyświetlone z jakiejś bazy danych, tylko SAGE rozwiązał, wykorzystując zapis symboliczny, podane równanie z parametrami.

Oczywiście każdy potrafi w miarę szybko znaleźć pierwiastki trójmianów kwadratowych. Sprawa nie jest już taka prosta kiedy mamy znaleźć pierwiastki wielomianu stopnia trzeciego. Dla SAGE’a nie stanowi to problemu, podobnie jak narysowanie wykresu takiego wielomianu, czy rozwiązanie równania przy dodatkowym założeniu, np. że interesują nas tylko dodatnie wartości \(x>0\) [funkcja lhs w poniższym kodzie zwraca wyrażenie występujące po lewej stronie równiania (lhs = left hand side)]:

W SAGE’u możemy również szybko rozwiązać układy równań (w tym również układy równań nieliniowych):

sage:  var('x,y')
sage:  rozwiazanie_ukladu = solve([3*x+y==3, x^2-2*x-3+y==0], x, y)
sage:  show(rozwiazanie_ukladu)
\[\left[\left[x = 5, y = \left(-12\right)\right], \left[x = 0, y = 3\right]\right]\]

To oczywiście tylko namiastka możliwości SAGEa, ale już ta namiastka pokazuje jak duże są możliwości tej platformy. Tylko korzystać! Zachęcamy!