Wykorzystanie danych z GPS do zagadnień kinematyki

Spróbujmy wczytać pewien plik: