Solve and substitute

_images/matura2015_r09.png

Zadanie to nie jest trudne, ale występuje wiele zmiennych i łatwo o pomyłkę. Dlatego warto zastosować system algebry komputerowej do „czarnej roboty” i zająć się jedynie wypisaniem formuł. Pozostawiamy czytelnikowy odnalezienie w poniższym kodzie twierdzeń o sumie kątów w trójkącie i czworoboku.

solution_dict=True

Zostosowanie parametru solution_dict=True w funkcji solve pozwala na otrzymanie rozwiązania w postaci Pythonowego słownika. Taka postać jest bardziej uniwersalna do dalszych przekształceń.