Pomocna ręka wykresu

_images/matura2015_r02.png

Zadanie to można rozwiązać rysując wykres powyższych funkcji. Narysowanie wykresu może też być pomocne w sprawdzeniu rozwiązania. SageMath mamy do dyspozycji funkcję pozwalającą zapisać i operawać na funkcjach określonych na przedziałach: piecewise.

Przedziały domknięte i otwarte a funkcja piecewise

Zwróćmy uwagę, że korzystając z funkcji code:piecewise możemy podać przedział otwarty (1,2) lub domknięty [1,2]. Jednak przedział jednostronnie domknięty, np. (1,2] stanowił by zapis niepoprawny z punktu widzenia języka Python. Dlatego w takim przypadku należy zastosować konstuktor RealSet.open_closed(1,2).