Nierówności - graficznie!

_images/matura2015_r01.png

Poniższy kod poda nam odpowiedź:

Dla bliższego zrozumienia dlaczego, możemy narysować prawą i lewą stronę nierówności. Kiedy będzie \(|2x-8|\) mniejsze od \(10\)?