O tym jak technologia @interact pomoże rozwiązać równanie z parametrem

_images/matura2015_p09.png

Korzystając z algebry komputerowej wynik otrzymujemy natychmiast:

Ponieważ mamy do sprawdzenia tylko cztery możliwości można też pokusić się o narysowanie graficznej reprezentacji w każdym z przypadków:

Jak to działa? - @interact

W systemie Sage polecenie to jest niezwykle wygodnym narzędziem do szybkiego tworzenia interaktywnych wykresów lub obliczeń. @interact jest tak zwanym dekoratorem funkcji rysuj. Dekorator uruchamia funkcję rysuj jako argument innej funkcji, która generuje dla nas wygodne przyciski i po ich nacisnięciu wywołuje funkcje rysuj z wybraną wartością parametru.