iCSE4school - metodologia

Wstęp

Rezultaty tego projektu zostały podsumowane w filmie z realizacji dostępnym na Youtube:

Zadania maturalne z Sagem

W tym rozdziale prezentujemy Państwu przykład zastosowania SageMath do rozwiązania kilkunastu zadań maturalnych z matematyki. Wiele zadań można by rozwiązać przez wpisanie solve(..) co demonstruje użyteczność oprogramowania, ale jednocześnie nie jest pouczające. Dlatego oprócz prezentacji rozwiązania, do zadań został dodany komentarz opisujący wybraną funkcjonalność SageMath a w niektórych przypadkach zadanie zostało wzbogacone o fakultatywne elementy. W efekcie poniższe materiały mogą służyć jako swoista książka przepisów „cookbook” w SageMath.

Rezultaty tego projektu zostały podsumowane w filmie z realizacji dostępnym na Youtube:

W trakcie trwania projektu iCSE4school zostało opracowanych wiele zadań z Bawarskiej matury z matematyki i są one w języku niemieckim i angielskim dostepne na stronie

http://visual.icse.us.edu.pl/school/abitur/.