Warsztaty

Warsztaty dla szkół...
Warsztaty w szkołach

Zobacz naszą prezentację!

Kontakt

Artur Trzęsiok

artur.trzesiok@cubeproject.pl
500 205 003

Michał Trzęsiok

michal.trzesiok@cubeproject.pl
502 138 849

Uniwersytet Śląski biuro iCSE

icse@us.edu.pl