Netbooki FAQ

Netbooki projektu iCSE, najczęściej zadawane pytania

Odebrałam właśnie netbooka użyczonego mi w ramach projektu iCSE, po włączeniu na ekranie pojawił się wprawdzie po dłuższej chwili pulpit, ale to wszystko, komputer wyświetlił jakiś komunikat i zaraz się wyłączył

Niektóre baterie mogą być w znacznym stopniu rozładowane wskutek składowania i transportu, stąd przed pierwszym uruchomieniem warto podłączyć zasilacz sieciowy aby całkowicie naładować akumulator. Warto również, szczególnie na początku użytkowania, pracować na bateriach do całkowitego rozładowania, po czym należy możliwie w jednym cyklu ładowania naładować akumulator do pełna. Jeśli mimo tego netbook pracuje bardzo krótko na bateriach (<1-2h), a poprawnie z podłączonym zasilaczem, to najprawdopodobniej akumulator jest wadliwy.

Mój netbook jest najprawdopodobniej zepsuty, co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy nie pomoże np. wyjęcie na pewien czas baterii. Jeśli próby reanimacji okażą się bezskuteczne, to w grę wchodzi albo wymiana netbooka, uzależniona od dostępności rezerwowych netbooków, albo oczekiwanie na wykonanie naprawy gwarancyjnej. Jeśli okaże się że uszkodzenie powstało z winy użytkownika i nie podlega naprawie gwarancyjnej, to należy liczyć się z konsekwencjami takiego stanu rzeczy przewidzianymi w umowie użyczenia. Kontakt w sprawie ew. wymiany lub naprawy:

katarzyna.balin@us.edu.pl

Użyczony netbook korzysta z jakiegoś nietypowego systemu operacyjnego, czy mogę na nim zainstalować moje ulubione Windows/MacOS/FreeBSD/* ?

Jak najbardziej, przy czym warto pamiętać o potencjalnych problemach związanych z instalacją wybranego przez siebie systemu, takich jak stosowne licencje w przypadku systemów komercyjnych, dostępność sterowników i oprogramowania aplikacyjnego. Ponadto, netbook może po takiej alternatywnej instalacji okazać się nieprzydatnym podczas zajęć ze względu na brak lub niewłaściwą konfigurację potrzebnego oprogramowania.

Jaki system został zainstalowany na netbookach iCSE ?

Dystrybucja systemu Linux Ubuntu 12.04 LTS z odpowiednio dobranymi, preinstalowanymi sterownikami sprzętu i aplikacjami, w wersji rozwojowej/testowej (post-Beta2)

Mamy pracować na testowym Ubuntu jako króliki doświadczalne ? Dlaczego nie zainstalowano od razu porządnej stabilnej wersji Ubuntu ?

Niestety, nie opracowaliśmy jeszcze dobrej metody na podróże w czasie w obie strony :-) Porządna stabilna wersja Ubuntu 12.04 LTS ukazała się dopiero 26 kwietnia 2012. Wersja stabilna Ubuntu 11.10 dostępna w czasie przygotowywania obrazu instalacyjnego nie wspierała należycie sprzętu znajdującego się na pokładzie netbooków iCSE, w przeciwieństwie do dostępnej wówczas wersji rozwojowej/testowej. “Porządną stabilną” wersję można uzyskać aktualizując system.

Chcę zaktualizować system, ale nie mogę się zalogować, ponadto od czasu do czasu pojawia się komunikat o błędzie systemowym, co można z tym zrobić ?

Domyślnym, automatycznie logowanym użytkownikiem systemu jest ‘student’, o inicjalnym haśle ‘icse2012′ i uprawnieniach administracyjnych (sic!). W odróżnieniu od wielu innych systemów Ubuntu wymaga autentykacji użytkownika przed rozpoczęciem czynności wymagającej uprawnień administracyjnych. Komunikaty o błędach systemowych przed i podczas aktualizacji systemu w wersji rozwojowej/testowej do wersji finalnej wynikają najczęściej z niezgodności zainstalowanych komponentów systemowych z własnie instalowanymi w trakcie normalnej pracy systemu. Menedżer aktualizacji radzi sobie bez napotykania większych problemów w przypadku aktualizacji oprogramowania aplikacyjnego, natomiast aktualizacja komponentów systemowych podczas pracy tegoż systemu może być problematyczna, szczególnie wtedy gdy część komponentów należy wpierw usunąć, a potem zainstalować nowe komponenty niezgodne z wcześniejszymi. Na szczęście przerwaną instalację/aktualizację można zawsze wznowić bez negatywnych skutków dla zainstalowanego już oprogramowania, nawet w przypadku gdy aktualizowany system nie potrafi się po restarcie poprawnie uruchomić w trybie graficznym.

W jaki sposób można zalogować się w systemie jako superuser ‘root’, chociażby dla przeprowadzenia instalacji/aktualizacji w trybie tekstowym ?

Standardowo w systemie Ubuntu “superużytkownik” nie może się bezpośrednio zalogować ze względów bezpieczeństwa, warto zapoznać się ze szczegółową dyskusją tego zagadnienia w systemie pomocy Ubuntu https://help.ubuntu.com/community/RootSudo. Powłokę “superużytkownika” można wywołać z poziomu polecenia ‘sudo’ jako namiastkę logowania na konto ‘root’, np.:

student@acer:~$ sudo -i bash
[sudo] password for student:
root@acer:~#

podając przy tym hasło bieżącego użytkownika. Oczywiście praca w tym trybie może się skończyć nieciekawie w przypadku nieumiejętnego użycia poleceń a nawet drobnej pomyłki (wystarczy źle umieszczona spacja…).

Jak najlepiej instalować/aktualizować pakiety z oprogramowaniem w trybie tekstowym ?

Standardowo można wykorzystać polecenie ‘apt-get’:

root@acer:~# apt-get update
root@acer:~# apt-get upgrade

warto zainstalować i wykorzystywać w trybie tekstowym ‘aptitude’:

root@acer:~# apt-get install aptitude
root@acer:~# aptitude update
root@acer:~# aptitude upgrade
root@acer:~# aptitude full-upgrade

Argument ‘full-upgrade’ wymusza pełną aktualizację, natomiast wywołanie bez argumentu uruchomi ‘aptitude’ w trybie interakcyjnym.

Nagle przestał działać mi touchpad, przy czym podpięta mysz USB działa poprawnie.

Aktywność touchpada moźna włączyć/wyłączyć przy pomocy klawiszy Fn-F7, jeśli to nie pomaga, to można przeładować moduł sterownika psmouse:

student@acer:~$ sudo modprobe -r psmouse
student@acer:~$ sudo modprobe psmouse

Wyłączenia touchpada moga wynikać z jednoczesnej aktywności klawiatury i touchpada, bowiem standardowo touchpad jest blokowany przez oprogramowanie układowe podczas pisania na klawiaturze. W przypadku np. przepełnienia bufora klawiatury oprogramowanie układowe touchpada moźe nie odblokować touchpada.