Partner zagraniczny

UiO - Universitetet i Oslo

Uniwersytet w Oslo – partner w projekcie iCSE

UiO to: Partner projektu iCSE.

Projekt iCSE realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem w Oslo. Jest to pierwsza instytucja na świecie, która przeprowadziła krajowy projekt pilotażowy Computers in Science Education (CSE) w latach 2005-2008. Pozytywna ewaluacja norweskiego projektu zakwalifikowała go do upowszechniana na cały system szkolnictwa wyższego w Norwegi. Możliwość skorzystania z doświadczeń partnera z Oslo pozwala na pominięcie etapu pilotażu i wstępnej ewaluacji w projekcie iCSE. Daje to możliwość niezwłocznego przystąpienia do opracowywanie testowej wersji produktu finalnego i jej upowszechniania.

O Uniwersytecie w Oslo

UiO to: 200 letnia historia i ogromne doświadczenie.

Najstarsze budynki wchodzące w skład Uniwersytetu w Oslo.

Uniwersytet w Oslo założony został w 1811r. i początkowo nazywany był Universitas Regia Fredericiana. Dopiero od roku 1939 zaczęto stosować nazwę, która używana jest do dnia dzisiejszego, Universitetet i Oslo (UiO). Jest to największy i najstarszy uniwersytet w Norwegii, w którym obecnie kształci się ponad 27tyś studentów. UiO jest jednym z trzydziestu najlepszych uniwersytetów w Europie oraz plasuje się w setce najlepszych na świecie. Co roku uniwersytet kończą studenci różnych specjalizacji związanych z naukami humanistycznymi, medycyną oraz ścisłymi. Wśród tych ostatnich znajduje się szereg jednostek specjalizujących się w naukach matematyczno-przyrodniczych w tym wydziały: Biologii, Chemii, Nauk o Ziemi, Informatyki, Matematyki, Nauk Biomolekularnych, Fizyki. Oprócz tego znaleźć można Instytut Astrofizyki Teoretycznej oraz centra Nauki o Materiałach i Nanotechnologii, Zastosowań Matematyki czy też Centrum Chemii Teoretycznej i Obliczeniowej. Z pełną listą można zapoznać się na stronach uniwersytetu. Należy podkreślić, że lista specjalizacji pokrywa zapotrzebowanie na kształcenie kadry zarówno na potrzeby badań naukowych jak i nowoczesnego przemysłu.

Osiągnięcia Uniwersytetu w Oslo

UiO to: wybitni uczeni i nobliści.

Wśród wybitnych badaczy związanych z Uniwersytetu w Oslo jest kilku nagrodzonych nagrodą Nobla. Aż cztery osoby zostały uhonorowane tą prestiżową nagrodą za swoje osiągnięcia w badaniach naukowych w takich dziedzinach jak: ekonomia, chemia i fizyka. Do grupy tych noblistów należą Ragnar Frisch, Odd Hassel, Ivar Giæver oraz Trygve Haavelmo. Poniżej znajduje się krótka charakterystyka tych osób oraz opis ich dokonań naukowych:

Ragnar Frisch

Ragnar Frisch (1895-1973) koncentrował się na problematyce statystyki matematycznej oraz teorii i metodologii ekonomii, prowadził badania z zakresu teorii produkcji i teorii popytu. W 1969r. za opracowanie i zastosowanie modeli dynamiki do analizy procesów gospodarczych otrzymał pierwszą w historii nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii wraz z Janem Tinbergenem.

Odd Hassel

Odd Hassel (1897-1981) chemik, krystalograf i fizykochemik prowadził badania dotyczące budowy przestrzennej cząsteczek, głównie cykloheksanu i jego pochodnych. Zajmował się także problematyką budowy kryształów. Jest współtwórcą metod analizy konformacyjnej. W roku 1969 wspólnie z Derekiem Bartonem otrzymał nagrodę Nobla za przełomową pracę dotyczącą transformacji molekuł organicznych.

Ivar Giæver

Ivar Giæver (1929- ) W 1973 roku wraz z Leo Esaki otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za eksperymentalne odkrycie tunelowania w nadprzewodnikach. Drugą część nagrody otrzymał Brian David Josephson za teoretyczne przewidzenie tego zjawiska.

Trygve Haavelmo

Trygve Haavelmo (1911-99) ekonomista, ekonometryk i wieloletni profesor Uniwersytetu w Oslo. W 1989r. otrzymał Nagrodę Nobla za wprowadzenie metod statystycznych do prognozowania zjawisk ekonomicznych. W swojej pracy udowodnił, że wszelkiego rodzaju modele ekonomiczne są jedynie zdolne wskazać na prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnego stanu lub procesu. Jest uznawany za pioniera w dziedzinie prognozowania i badań zachowań inwestycyjnych.

 

Należy też wspomnieć o nagrodzie Abla, która co roku od 2003r. przyznawana jest na Uniwersytecie w Oslo. Nagroda jest międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym za szczególne osiągnięcia w dziedzinie matematyki i stanowi ona dowód uznania za wkład w rozwój tej dziedziny nauki.