Materiały dydaktyczne

Odnośniki do materiałów dydaktycznych projektu iCSE oraz serwerów Sage math

Materiały dydaktyczne

W trakcie trwania projektu przygotowano materiały dydaktyczne oparte zarówno o system Sage jak i symulacje i wizualizacje wykorzystujące takie biblioteki jak JSXGraphMathJax, PyCUDA, three.js.

materialy_link

Lista wszystkich materiałów tworzonych w ramach realizacji iCSE. Materiały te zawierają zadania i sposoby ich rozwiązywania, demonstracje, ilustracje oraz prezentują numeryczne i algorytmiczne podejście do rozwiązywania problemów.

wizualizacje_linkLista dostępnych interaktywnych wizualizacji i symulacji różnych problemów fizycznych. Materiały wykorzystywane są również podczas wykładów.

Materiały szkoleniowe z systemu Sage

Materiały zostały przygotowane przez Andrzeja Giniewicza z Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej.

Serwery Sage

Odnośniki do serwerów projektu iCSE z zainstalowanym systemem Sage.