Zapytanie ofertowe – organizacja konferencji i seminarium